Gdzie jesteś: Strona główna » MOA

O nas

Małopolski Ośrodek Adopcyjny rozpoczął swoją działalność z dniem 2 stycznia 2012 roku, na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Funkcjonujemy w ramach struktury Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W naszym Ośrodku kontynuujemy działania prowadzone dotychczas w publicznych ośrodkach adopcyjnych naszego województwa.

Co się zmieniło? Mamy nową siedzibę, nowego kierownika, nową procedurę adopcyjną, nowe pomysły..... Liczymy na to, że zmiany uczynią przygotowanie do adopcji efektywniejszym, dającym przyszłym rodzicom adopcyjnym gruntowną wiedzę o specyfice przysposobienia dzieci, umożliwiającym głębsze spojrzenie na proces adopcyjny oraz czerpanie radości i spełnienia w rodzicielstwie.

Nasza wspólna praca pozwoli Państwu, przygotowującym się do przysposobienia dziecka, zbudować tożsamość rodzica adopcyjnego. Pomożemy Państwu zmierzyć się z waszymi obawami i lękami dotyczącymi adopcji. Opowiemy, czym jest trójkąt adopcyjny i jaki będzie mieć wpływ na funkcjonowanie waszej rodziny. Będziemy rozmawiać o tym, jak towarzyszyć dziecku adopcyjnemu w przepracowywaniu jego trudnych doświadczeń związanych z odłączeniem go od rodziny biologicznej. Pokażemy, w jaki sposób tworzy się więź między dzieckiem a jego rodzicami adopcyjnymi. Poprzez warsztaty będziemy rozwijać umiejętność rozmowy z dzieckiem o jego pochodzeniu i przysposobieniu.

Jeśli myślicie Państwo o zrealizowaniu planów bycia rodzicami, a w sposób naturalny nie jest to możliwe, jeżeli dopuszczacie możliwość łączenia rodzicielstwa naturalnego i adopcyjnego, jeśli pragniecie przysposobić dziecko jako rodzic samotnie wychowujący, to zapraszamy do nas!

Naszą misją jest poszukiwanie rodziców adopcyjnych dla dzieci, które nie mogą rozwijać się i wychowywać w rodzinach biologicznych. Ich sytuacja prawna jest uregulowana, co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej lub zgodę rodziców na przysposobienie ich dzieci przez przygotowanych i zakwalifikowanych w ośrodkach adopcyjnych kandydatów. Zajmujemy się również opiniowaniem i kwalifikowaniem w przypadku tzw. adopcji wewnątrzrodzinnych, gdzie rodzicem adopcyjnym staje się mąż lub żona w stosunku do dziecka czy dzieci z poprzedniego związku małżonka/małżonki. Przeprowadzamy badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i kwalifikujemy je do adopcji. Świadczymy wsparcie specjalistyczne dla rodzin przed i po adopcji. Prowadzimy grupę wsparcia dla dorosłych dzieci adoptowanych. Prowadzimy także Wojewódzki Bank Danych dzieci oczekujących na przysposobienie i zakwalifikowanych kandydatów na rodziców adopcyjnych. Współpracujemy z innymi ośrodkami adopcyjnymi w Krakowie i w Polsce, instytucjami pomocy społecznej, placówkami zastępczej opieki nad dzieckiem, sądami rodzinnymi.

Małopolski Ośrodek Adopcyjny działał do końca 2012 r. w Krakowie oraz w Tarnowie i Nowym Sączu. Od 1 stycznia 2013 r. funkcjonuje w Nowym Sączu jako jedyny publiczny ośrodek adopcyjny w Małopolsce.

Zapraszamy do osobistego kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi do towarzyszenia Państwu w drodze do podejmowania decyzji, przygotowania i przyjęcia dziecka, dzieci do Państwa rodziny!