Gdzie jesteś: Strona główna » MOA

INFORMACJA

Informacja dotycząca realizowania spotkań w MOA                                                             

Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu informuje, iż częściowo realzuje bezpośrednie spotkania diagnostyczne i konsultacyjne – z zachowaniem reżimu sanitarnego, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania, którego należy bezwzględnie przestrzegać.

 

W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu, w tym w przypadku przekazywania dokumentacji, rozmów informacyjnych oraz spotkań wstępnych, preferowaną drogą kontaktu nadal pozostaje droga telefoniczna oraz korzystanie z komunikatorów internetowych.

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE - nie realizujemy obecnie spotkań bezpośrednich, prosimy o kontakt telefoniczny z MOA, umówienie rozmowy telefonicznej  lub za pośrednictwem komunikatora internetowego (indywidualne ustalenia).

PRZEKAZYWANIE DOKUEMTACJI - nie przyjmujemy dokumentów składanych osobiście, prosimy o kontakt telefoniczny i następnie przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną - oryginały, lub mejlową - w formie scanów. 

SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE / KONSULTACYJNE / WSPIERAJACE - formę kontaktu (osobiście, on-line) i czas spotkania ustalimy wraz z Państwem w kontakcie telefonicznym.

Dane kontaktowe MOA: 

Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu

adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Podhalańska 18

telefon/fax: (18) 262 28 53

telefon: (18) 262 31 96

telefon kom.: 728 431 381

e-mail: moanowysacz@rops.krakow.pl

===================================================== 

O nas

Małopolski Ośrodek Adopcyjny rozpoczął swoją działalność z dniem 2 stycznia 2012 roku, na mocy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Funkcjonujemy w ramach struktury Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. W naszym Ośrodku kontynuujemy działania prowadzone dotychczas w publicznych ośrodkach adopcyjnych naszego województwa.

Małopolski Ośrodek Adopcyjny działał do końca 2012 r. w Krakowie oraz w Tarnowie i Nowym Sączu. Od 1 stycznia 2013 r. funkcjonuje  w Nowym Sączu jako jedyny publiczny ośrodek adopcyjny w Małopolsce.

Małopolski Ośrodek Adopcyjny tworzony jest przez zespół doświadczonych profesjonalistów - pasjonatów: psychologów, pedagogów, specjalistów z zakresu administracji, wojewódzkiego banku danych oraz prawa. Pracownicy Ośrodka stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez branie udziału w szkoleniach i konferencjach poświęconych pracy z dziećmi i rodziną, by lepiej pomagać Państwu w Przygotowaniu się do adopcji.

Podczas spotkań w Ośrodku przekazujemy przyszłym rodzicom adopcyjnym gruntowną wiedzę o specyfice przysposobienia dzieci, umożliwiającą głębsze spojrzenie na proces adopcyjny oraz czerpanie radości i spełnienia w rodzicielstwie.

Nasza wspólna praca pozwoli Państwu, przygotowującym się do przysposobienia dziecka, zbudować tożsamość rodzica adopcyjnego. Pomożemy Państwu zmierzyć się z waszymi obawami i lękami dotyczącymi adopcji. Opowiemy, czym jest trójkąt adopcyjny i jaki będzie mieć wpływ na funkcjonowanie waszej rodziny. Będziemy rozmawiać o tym, jak towarzyszyć dziecku adopcyjnemu w przepracowywaniu jego trudnych doświadczeń związanych z odłączeniem go od rodziny biologicznej. Pokażemy, w jaki sposób tworzy się więź między dzieckiem a jego rodzicami adopcyjnymi. Poprzez warsztaty będziemy rozwijać umiejętność rozmowy z dzieckiem o jego pochodzeniu i przysposobieniu.

Jeśli myślicie Państwo o zrealizowaniu planów bycia rodzicami, a w sposób naturalny nie jest to możliwe, jeżeli dopuszczacie możliwość łączenia rodzicielstwa naturalnego i adopcyjnego, jeśli pragniecie przysposobić dziecko jako rodzic samotnie wychowujący, to zapraszamy do nas!

Naszą misją jest poszukiwanie rodziców adopcyjnych dla dzieci, które nie mogą rozwijać się i wychowywać w rodzinach biologicznych. Ich sytuacja prawna jest uregulowana, co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej lub zgodę rodziców na przysposobienie ich dzieci przez przygotowanych i zakwalifikowanych w ośrodkach adopcyjnych kandydatów. Zajmujemy się również opiniowaniem i kwalifikowaniem w przypadku tzw. adopcji wewnątrzrodzinnych, gdzie rodzicem adopcyjnym staje się mąż lub żona w stosunku do dziecka czy dzieci z poprzedniego związku małżonka/małżonki. Przeprowadzamy badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i kwalifikujemy je do adopcji. Świadczymy wsparcie specjalistyczne dla rodzin przed i po adopcji. Prowadzimy grupę wsparcia dla dorosłych dzieci adoptowanych. Prowadzimy także Wojewódzki Bank Danych dzieci oczekujących na przysposobienie i zakwalifikowanych kandydatów na rodziców adopcyjnych. Współpracujemy z innymi ośrodkami adopcyjnymi w Krakowie i w Polsce, instytucjami pomocy społecznej, placówkami zastępczej opieki nad dzieckiem, sądami rodzinnymi.

Zapraszamy do osobistego kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi do towarzyszenia Państwu w drodze do podejmowania decyzji, przygotowania i przyjęcia dziecka, dzieci do Państwa rodziny!