Gdzie jesteś: Strona główna » MOA » Aktualności

Zapraszamy na spotkanie grupy rodzin po adopcji 

W piątek 13 grudnia 2019 roku, o godzinie 16:00 w placówce Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego na ul. Podhalańskiej 18 w Nowym Sączu, odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin po adopcji. W trakcie spotkania będzie możliwość  wymiany doświadczeń dotyczących adopcji, wychowania, trudności i radości rodzicielskich. Problematyka spotkania będzie uzależniona od potrzeb i treści wnoszonych przez przybyłych rodziców.
Zapraszamy!

===================================================== 

Spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka” - 13 grudnia 2019 r. (piątek)

Zapraszamy na spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka”,  skierowanej  do rodziców adopcyjnych wychowujących młodzież.

Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się w piątek, 13 grudnia 2019 roku o godzinie 16:15.
Ososby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: (18) 262 31 96 lub (18) 262 28 53.

===================================================== 

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję - 25 października 2019 r.

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 25.10.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.  Zapraszamy !

===================================================== 

Spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka” - 11 października 2019 r. (piątek)

Zapraszamy na spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka”,  skierowanej  do rodziców adopcyjnych wychowujących młodzież.

Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się w piątek, 11 października 2019 roku, w godzinach od 16:30 do 17:45.
Ososby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: (18) 262 31 96 lub (18) 262 28 53.

===================================================== 

"Szkoła dla rodziców adopcyjnych"

W najbliszą sobotę 5 października 2019 r. w Małopolskim Ośrodku Adopcyjnym rozpoczną się zajęcia warsztatowe  "Szkoła dla rodziców adopcyjnych". Szkolenie jest przeznaczone dla rodziców, wychowujących przysposobione dziecko lub oczekujących na adopcję kolejnego dziecka, pragnących podnieść swoje kompetencje wychowawcze. Szkolenie obejmuje 40 godzin zajęć warsztatowych realizowanych podczas cyklicznych spotkań w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się osobiście w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, ul. Podhalańska 18, 33-300 Nowy Sącz lub o kontakt telefoniczny pod nr tel.:(18) 262-28-53 lub (18) 262-31-96. 

Zapraszamy! 

Zespół pracowników MOA

===================================================== 

Wrześniowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

 

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 27.09.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.  Zapraszamy !

 

===================================================== 

9 września

Światowy Dzień FAS i FASD

 

Od równo 20 lat, corocznie 9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS i FASD. Wydarzenie zainicjowane w Nowej Zelandii z czasem rozprzestrzeniło się na inne kontynenty (w Polsce pierwszy raz oficjalnie obchodzone w 2004 r.). Popularność obchodów rośnie, gdyż rośnie liczba dzieci dotkniętych problemami rozwojowymi, zdrowotnymi, emocjonalnymi czy społecznymi związanymi z uszkodzeniami jakich dokonał w ich organizmach w życiu płodowym alkohol, spożywany przez matki w czasie ciąży. 

9 września cały świat zakłada czerwone buty, po to, żeby ten mocny kolor, sygnalizujący „STOP” zwrócił uwagę na potrzebę edukacji ciężarnych i osób z ich otoczenia, a także  zainteresował losami dzieci ponoszącymi konsekwencje picia alkoholu przez matki.

 

W dniach 9 i 10 września 2019 roku w Krakowie odbył się konferencja naukowa „FASD – wiele aspektów, wielu specjalistów, wspólne cele”, w której prelegentami byli skupieni wokół problematyki FASD badacze i praktycy różnych dziedzin z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Republiki Południowej Afryki i Polski.

Przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego wzięli udział w pierwszym dniu spotkań, podczas których poszerzali wiedzę na temat współczesnych, światowych kierunków badań nad problematyką występowania FASD a także sposobów organizowania systemu pomocy dla dzieci i dorosłych dotkniętych FASD oraz ich rodzin i opiekunów.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie: 

https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/krakow/konferencja-naukowa-fasd

Dlaczego tematy związane z FAS i FASD są w kręgu naszego zainteresowania?

Spożycie alkoholu w ciąży może spowodować szkody odczuwalne przez dziecko przez całe jego  życie. 

Świadomość społeczna dotycząca konsekwencji narażenia dziecka w życiu płodowym na działanie alkoholu jest niska,  na całym śwecie obserwowany jest także wzrost nieplanowanych ciąż, coraz niższy wiek sięgania po alkohol przez młodzież a także to, że kobiety piją na równi z mężczyznami - czasami „bijąc ich na głowę”. W wielu środowiskach krążą błędne przekonania o „kieliszku na zdrowie” i tym , że „błoga nieświadomość” bycia w ciąży chroni w tym czasie dziecko przed działaniem alkoholu. Nie pocieszy fakt, że skutki działania alkoholu na rozwijające się dziecko występują na każdej szerokości i długości geograficznej, we wszystkich strefach czasowych, grupach społecznych, w każdym układzie geopolitycznym, u dzieci obojga płci.

Obecnie niwelowanie skutków płodowego narażenia dziecka na działanie alkoholu oraz szukanie metod najskuteczniejszej pomocy dla dziecka obciążonego FAS czy FASD, zajmują wysokie miejsca w narodowych planach zdrowia. Są to problemy nie tylko dzieci i ich opiekunów, ale całego społeczeństwa - skala występowania wymaga dokonania odgórnych „systemowych” rozwiązań, które przygotują specjalistów do pracy z osobami z FAS i FASD a przede wszystkim szukania skutecznych sposobów przeciwdziania spożywaniu alkoholu przez ciężarne.

 

=====================================================

Spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka” - 19 lipca 2019 r. (piątek)

Zapraszamy na spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka”,  skierowanej  do rodziców adopcyjnych wychowujących młodzież.

Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się w piątek, 19 lipca 2019 roku, w godzinach od 16:30 do 17:45.
Ososby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: (18) 262 31 96 lub (18) 262 28 53.

=====================================================

 

Czerwcowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

 

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 28.06.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.  Zapraszamy !

 

=====================================================

Zapraszamy na spotkanie grupy rodzin po adopcji 

W piątek 21 czerwca 2019 roku, o godzinie 16:00 w placówce Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego na ul. Podhalańskiej 18 w Nowym Sączu, odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin po adopcji. W trakcie spotkania będzie możliwość  wymiany doświadczeń dotyczących adopcji, wychowania, trudności i radości rodzicielskich. Problematyka spotkania będzie uzależniona od potrzeb i treści wnoszonych przez przybyłych rodziców.
Zapraszamy!

 

=====================================================

Zapraszamy na spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka”,  skierowanej  do rodziców adopcyjnych wychowujących młodzież.

Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się w piątek, 17 maja 2019 roku, w godzinach od 16:30 do 17:45.
Ososby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: (18) 262 31 96 lub (18) 262 28 53.
Zapraszamy!

=====================================================

24 maja spotkanie kandydatów do przysposobienia oraz spotkanie rodzin kandydatów

Małopolski Ośrodek Adopcyjny pragnie zaprosić na spotkanie grupy dla członków najbliższych rodzin kandydatów do przysposobienia a w szczególności przyszłych babć i dziadków.
W trakcie spotkania będą przekazywane informacje, które pomogą m.in. w nawiązaniu więzi z dzieckiem i przyczynią się do lepszego przygotowania się do przyjecia nowego członka rodziny.
 
 
Równolegle odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, w trakcie którego możliwa będzie wymiana poglądów oraz dyskusje z innymi osobami na spotkaniu.
 
Osoby zainteresowane, zapraszamy w piątek, 24 maja 2019 roku, o godzinie 16:00 do siedziby Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, mieszczącego się na ul. Podhalańskiej 18 w Nowym SączuProsimy o telefoniczne potwierdzenie obecności.
 
Zapraszamy!

=====================================================

2 maja 2019 r. (czwartek) Małopolski Ośrodek Adopcyjny będzie nieczynny

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu będzie nieczynny.

Natomiast będziemy pracowali 11 maja 2019 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do16:00

=====================================================

Informacje o konkursie

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XII edycję Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych, który w roku bieżącym przebiega pod hasłem:

"Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzanie czasu wolnego."

Konkurs skierowany jest do rodziców zastepczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, rękodzieła artystycznego lub grafiki komputerowej nawiązującej do tematyki konkursu.

W konkursie przewidziano dwie kategorie prac konkursowych:

- indywidualna - przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywajacych w rodzinnych domach dziecka;

- rodzinna - przeznaczona dla rodziców zastępczych/ adopcyjnych/ prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin.

Prace konkursowe należy składać:

w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30 - 070 Kraków) na Dzienniku Podawczym

lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzanie czasu wolnego") 

w terminie do 10 maja 2019 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

Więcej informacji na stronie: https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/konkurs-dla-rodzin-zastepczych-i-adopcyjnych-1834.html

 

ZAŁĄCZNIKI:    

Wzór  karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń

(kliknij):  /adopcyjny/zasoby/files/konkurs_dla_rodzin_karta__zgloszenia__oswiadczenia.docx

Regulamin Konkursu

(kliknij): /adopcyjny/zasoby/files/konkurs_dla_rodzin_regulamin_2019.pdf

 

=====================================================

Kwietniowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 26.04.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.

=====================================================

Zmiana godzin pracy Ośrodka w dniu 19 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu

będzie czynny w godzinach 8:00 - 16:00.

=====================================================

Zmiana godzin pracy Ośrodka w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 1 kwietnia 2019 r. Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 18

będzie czynny w godzinach 7:00 - 12:00.

=====================================================

Marcowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 29.03.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.

=====================================================

Marcowe spotkanie grupy

"Rodzic Nastolatka"

Zapraszamy na spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka”,  skierowanej  do rodziców adopcyjnych wychowujących młodzież.
Spotkania odbywać się będą  cyklicznie, co dwa miesiące, we wczesniej ustalonych  z uczestnikami grupy terminach, w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 18.
 
Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się w piątek, 15 marca 2019 roku, w godzinach od 16:30 do 17:45.
 
Ososby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: (18) 262 31 96 lub (18) 262 28 53.
 
                                                                                           Zapraszamy!

=====================================================

Lutowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 22.02.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.
 

=====================================================

Styczniowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

 
Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 25.01.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.
 

=====================================================