Gdzie jesteś: Strona główna » MOA » Aktualności

 9 września

Światowy Dzień FAS i FASD

 

Od równo 20 lat, corocznie 9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS i FASD. Wydarzenie zainicjowane w Nowej Zelandii z czasem rozprzestrzeniło się na inne kontynenty (w Polsce pierwszy raz oficjalnie obchodzone w 2004 r.). Popularność obchodów rośnie, dlatego że rośnie liczba dzieci dotkniętych problemami rozwojowymi, zdrowotnymi, emocjonalnymi czy społecznymi związanymi z uszkodzeniami jakich dokonał w ich organizmach w życiu płodowym alkohol, spożywany przez matki w czasie ciąży. 

9 września cały świat zakłada czerwone buty, po to, żeby ten mocny kolor, sygnalizujący „STOP” zwrócił uwagę na potrzebę edukacji ciężarnych i osób z ich otoczenia, a także  zainteresował losami dzieci ponoszącymi konsekwencje picia alkoholu przez matki.

 

W dniach 9 i 10 września 2019 roku w Krakowie odbył się konferencja naukowa „FASD – wiele aspektów, wielu specjalistów, wspólne cele”, w której prelegentami byli skupieni wokół problematyki FASD badacze i praktycy różnych dziedzin z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Republiki Południowej Afryki i Polski.

Przedstawiciele Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego wzięli udział w pierwszym dniu spotkań, podczas których poszerzali wiedzę na temat współczesnych, światowych kierunków badań nad problematyką występowania FASD a także sposobów organizowania systemu pomocy dla dzieci i dorosłych dotkniętych FASD oraz ich rodzin i opiekunów.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie: 

https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/krakow/konferencja-naukowa-fasd

Dlaczego tematy związane z FAS i FASD są w kręgu naszego zainteresowania?

Spożycie alkoholu w ciąży może spowodować szkody odczuwalne w całym życiu dziecka.

Świadomość społeczna dotycząca konsekwencji narażenia dziecka w życiu płodowym na działanie alkoholu jest niska, czemu nie pomaga także wzrost nieplanowanych ciąż i coraz niższy wiek sięgania po alkohol przez młodzież a także fakt, że kobiety piją na równi z mężczyznami - czasami „bijąc ich na głowę”. W wielu środowiskach krążą błędne przekonania o „kieliszku na zdrowie” i tym , że „błoga nieświadomość” bycia w ciąży chroni w tym czasie dziecko przed działaniem alkoholu. Nie pocieszy fakt, że skutki działania alkoholu na rozwijające się dziecko występują na każdej szerokości i długości geograficznej, we wszystkich strefach czasowych, grupach społecznych, w każdym układzie geopolitycznym, u osób obojga płci.

Obecnie niwelowanie skutków płodowego narażenia dziecka na działanie alkoholu oraz szukanie metod najskuteczniejszej pomocy dla dziecka obciążonego FAS czy FASD, zajmują wysokie miejsca w narodowych planach zdrowia. Są to problemy nie tylko dzieci i ich opiekunów, ale całego społeczeństwa - skala występowania wymaga dokonania odgórnych „systemowych” rozwiązań, które przygotują specjalistów do pracy z osobami z FAS i FASD a przede wszystkim szukania skutecznych sposobów przeciwdziania spożywania alkoholu przez ciężarne.

 

=====================================================

Spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka” - 19 lipca 2019 r. (piątek)

Zapraszamy na spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka”,  skierowanej  do rodziców adopcyjnych wychowujących młodzież.

Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się w piątek, 19 lipca 2019 roku, w godzinach od 16:30 do 17:45.
Ososby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: (18) 262 31 96 lub (18) 262 28 53.

=====================================================

 

Czerwcowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

 

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 28.06.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.  Zapraszamy !

 

=====================================================

Zapraszamy na spotkanie grupy rodzin po adopcji 

W piątek 21 czerwca 2019 roku, o godzinie 16:00 w placówce Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego na ul. Podhalańskiej 18 w Nowym Sączu, odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin po adopcji. W trakcie spotkania będzie możliwość  wymiany doświadczeń dotyczących adopcji, wychowania, trudności i radości rodzicielskich. Problematyka spotkania będzie uzależniona od potrzeb i treści wnoszonych przez przybyłych rodziców.
Zapraszamy!

 

=====================================================

Zapraszamy na spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka”,  skierowanej  do rodziców adopcyjnych wychowujących młodzież.

Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się w piątek, 17 maja 2019 roku, w godzinach od 16:30 do 17:45.
Ososby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: (18) 262 31 96 lub (18) 262 28 53.
Zapraszamy!

=====================================================

24 maja spotkanie kandydatów do przysposobienia oraz spotkanie rodzin kandydatów

Małopolski Ośrodek Adopcyjny pragnie zaprosić na spotkanie grupy dla członków najbliższych rodzin kandydatów do przysposobienia a w szczególności przyszłych babć i dziadków.
W trakcie spotkania będą przekazywane informacje, które pomogą m.in. w nawiązaniu więzi z dzieckiem i przyczynią się do lepszego przygotowania się do przyjecia nowego członka rodziny.
 
 
Równolegle odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, w trakcie którego możliwa będzie wymiana poglądów oraz dyskusje z innymi osobami na spotkaniu.
 
Osoby zainteresowane, zapraszamy w piątek, 24 maja 2019 roku, o godzinie 16:00 do siedziby Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, mieszczącego się na ul. Podhalańskiej 18 w Nowym SączuProsimy o telefoniczne potwierdzenie obecności.
 
Zapraszamy!

=====================================================

2 maja 2019 r. (czwartek) Małopolski Ośrodek Adopcyjny będzie nieczynny

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu będzie nieczynny.

Natomiast będziemy pracowali 11 maja 2019 r. (sobota) w godzinach od 8:00 do16:00

=====================================================

Informacje o konkursie

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XII edycję Konkursu dla rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych, który w roku bieżącym przebiega pod hasłem:

"Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzanie czasu wolnego."

Konkurs skierowany jest do rodziców zastepczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka i dzieci ze wszystkich form rodzinnej pieczy zastępczej (tj. rodzin spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka), a także rodziców adopcyjnych i dzieci z rodzin adopcyjnych z terenu województwa małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, rękodzieła artystycznego lub grafiki komputerowej nawiązującej do tematyki konkursu.

W konkursie przewidziano dwie kategorie prac konkursowych:

- indywidualna - przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz przebywajacych w rodzinnych domach dziecka;

- rodzinna - przeznaczona dla rodziców zastępczych/ adopcyjnych/ prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin.

Prace konkursowe należy składać:

w siedzibie ROPS (ul. Piastowska 32, 30 - 070 Kraków) na Dzienniku Podawczym

lub nadsyłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Jeśli nie sm@rtfon to co? AlternaTYwne/ kreaTYwne sposoby na spędzanie czasu wolnego") 

w terminie do 10 maja 2019 roku (decyduje data wpływu do ROPS).

Więcej informacji na stronie: https://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/konkurs-dla-rodzin-zastepczych-i-adopcyjnych-1834.html

 

ZAŁĄCZNIKI:    

Wzór  karty zgłoszenia i wymaganych oświadczeń

(kliknij):  /adopcyjny/zasoby/files/konkurs_dla_rodzin_karta__zgloszenia__oswiadczenia.docx

Regulamin Konkursu

(kliknij): /adopcyjny/zasoby/files/konkurs_dla_rodzin_regulamin_2019.pdf

 

=====================================================

Kwietniowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 26.04.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.

=====================================================

Zmiana godzin pracy Ośrodka w dniu 19 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu

będzie czynny w godzinach 8:00 - 16:00.

=====================================================

Zmiana godzin pracy Ośrodka w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 1 kwietnia 2019 r. Małopolski Ośrodek Adopcyjny w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 18

będzie czynny w godzinach 7:00 - 12:00.

=====================================================

Marcowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 29.03.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.

=====================================================

Marcowe spotkanie grupy

"Rodzic Nastolatka"

Zapraszamy na spotkanie grupy „Rodzic Nastolatka”,  skierowanej  do rodziców adopcyjnych wychowujących młodzież.
Spotkania odbywać się będą  cyklicznie, co dwa miesiące, we wczesniej ustalonych  z uczestnikami grupy terminach, w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 18.
 
Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się w piątek, 15 marca 2019 roku, w godzinach od 16:30 do 17:45.
 
Ososby chętne prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: (18) 262 31 96 lub (18) 262 28 53.
 
                                                                                           Zapraszamy!

=====================================================

Lutowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 22.02.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.
 

=====================================================

Styczniowe spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

 
Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego serdecznie zapraszają na spotkanie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję, które odbędzie się w piątek 25.01.2019 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu przy ul. Podhalańskiej 18.
 

=====================================================