Gdzie jesteś: Strona główna » MOA » Dodatkowa oferta

GRUPY EDUKACYJNO – ROZWOJOWE

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wykorzystuje dotyk, ruch, relacje fizyczne emocjonalne i społeczne do poszerzenia przez dziecko świadomości siebie. Pogłębia kontakt z innymi ludźmi, kształtuje poczucie bezpieczeństwa, zaufania, wspomaga rozwój emocjonalno – społeczny. Dziecko odkrywa własne siły aktywność, inicjatywę.  Grupa warsztatowa spotyka się cyklicznie raz w tygodniu  - w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2019r. spotkania odbywają się w czwartki w godzinach 14:15 - 15:15.

Zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców adopcyjnych”

Szkolenie jest oparte na programie „Szkoły dla rodziców i wychowawców”. Jest przeznaczone dla rodzin adopcyjnych: oczekujących na przysposobienie kolejnego dziecka oraz rodzin wychowujących przysposobione dziecko, sygnalizujących trudności wychowawcze bądź gotowość podniesienia własnych kompetencji wychowawczych. Szkolenie orealziwoane jest w mieisącach: październik i listopad, obejmuje 40 godzin zajęć warsztatowych realizowanych
w formie 8 spotkań po 4 godziny.

„Dialog małżeński”

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin oczekujących na przysposobienie. Głównym ich celem jest pogłębianie, udoskonalanie dotychczasowych relacji małżeńskich; rozwijanie i wzmacnianie komunikacji pomiędzy członkami rodziny a także przeciwdziałanie kryzysom małżeńskim oraz pomoc
w konstruktywnym ich rozwiązywaniu. Obejmują 5 spotkań po 3 godziny, relaizowane są w sierpniu.

„Rodzic nastolatka”

Grupa rozwojowa z elementami terapii i psychoeduakcji dla rodziców wychowujących dzieci w wieku nastoletnim lub planującym przysposobić dzieci w takim przedziale wiekowym. Ma charakter wglądowo - edukacyjno – superwizyjny. Cele: pogłębianie wiedzy z zakresu dynamiki procesów psychicznych adolescentów, zapoznanie z zasadami rozwojowymi nastolatków, kształtowanie się tożsamości młodego człowieka, bunt młodzieńczy, zaburzenia emocji
i zachowania. Spotkania odbywają się cyklicznie, czas trwania 1,5 godziny.

GRUPY WSPARCIA

Grupy wsparcia dla rodzin oczekujących na adopcję

W trakcie ich trwania kandydatom przekazywana jest wiedza, która ułatwi i umożliwi m. in. nawiązanie więzi z dzieckiem i przyczyni się do lepszego rozwoju emocjonalnego, osobowego oraz intelektualnego dziecka. Dodatkowo możliwa jest wymiana poglądów oraz dyskusje z innymi rodzinami w podobnej sytuacji życiowej. To wszystko a na celu pomóc w lepszej adaptacji zarówno dziecka jak i rodziny do nowej sytuacji, która nastąpi w przyszłości. Spotokania odbywają się cyklicznie, raz  wmiesiącu - w ostatni piątek miesiąca w godzicach 16:00-18:00. 

Grupy wsparcia dla rodzin po adopcji dziecka

Rodzice w trakcie spotkań mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami z pierwszych dni po adopcji jak i tymi po latach. Problematyka spotkań jest uzależniona w decydującym stopniu od potrzeb i treści wnoszonych przez przyszłych rodziców. Spotkania rodziców po przysposobieniu odbywają się dwa razy roku – w czerwcu i w grudniu.

Spotkania dla osób bliskich rodzinom adopcyjnym

Tzw. grupa wsparcia dla babć i dziadków adopcyjnych oraz innych osób bliskich rodzinom adopcyjnym. Ma charakter informacyjny, edukacyjny, wspierający. Odbywa się dwa razy w roku – w maju i grudniu.

POMOC POSTADOPCYJNA

Chociaż moment adopcji  kończy procedurę adopcyjną, rodziny adopcyjne  nadal mogą  korzystać z pomocy Ośrodka Adopcyjnego, która jest bezpłatna i udzielna na wniosek rodziny.

Wniosek o udzielenie pomocy (kliknij): /adopcyjny/zasoby/files/Wniosek%20o%20udzielenie%20przez%20MOA%20wsparcia.docx