Gdzie jesteś: Strona główna » MOA » Pracownicy

Pracownicy

Kierownik Małopolskiego Ośrodka Adopcyjnego - Anna Skwarka-Buzała

Anna Skwarka - Buzała - psycholog, pedagog specjalny, ukończyła psychologię ze specjalizacją - psychologia kliniczna oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu: diagnozy i terapii dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I i II stopnia, interwencji kryzysowej wobec osób przeżywających sytuację utraty. Pracowała w Domu Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Sączu jako wykładowca.

Anna Talar- psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne z Edukacji Emocjonalnej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz kursy i szkolenia z zakresu: Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I stopnia, terapii Poznawczo- Behawioralnej i Racjonalnej Terapii Zachowania, pracy z dzieckiem lękowym, pracy z dzieckiem moczącym się, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, autyzmu- jego przyczyn i pracy z rodziną, metody Weroniki Sherborne. Od wielu lat jest pracownikiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Sączu.

Jolanta Piesiewicz - Miłek - psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku psychologa w Pogotowiu Opiekuńczym oraz w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Nowym Sączu. Ukończyła Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz liczne warsztaty szkoleniowe m.in. warsztaty z psychologii komunikacji - dr Elżbieta Sujak, Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową - dr Maria Drewniak, warsztaty dotyczące problematyki przemocy w rodzinie - Fundacja „Dzieci niczyje”, Rodzicielstwa Zastępczego – SZANSA, realizator Szkoły dla rodziców i Wychowawców

Maria Langer - Fyda - psycholog, filozof, psychoterapeuta psychodynamiczny, trener umiejętności psychospołecznych, wykładowca.  Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie, superwizowana w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada doświadczenie w pracy: z ofiarami przemocy, osobami z PTSD, ludźmi uzależnionymi, współuzależnionymi. Pracowała w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, na Izbie Wytrzeźwień, Hostelu dla Ofiar Przemocy. Prowadziła zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych. Współpracowała z Sądecką Akademią Dziecięcą prowadząc wykłady dla rodziców oraz zajęcia interaktywne dla dzieci. Posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym dotyczącym problemów małżeńskich, wychowawczych, psychospołecznych, prowadzi grupy wsparcia.

Renata Gawlik - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, kierunek pedagogika pracy socjalnej i opiekuńczo – wychowawczej. Ukończyła także studia podyplomowe Poradnictwo i pomoc psychologiczna - UJ w Krakowie oraz kursy i szkolenia z zakresu: Ruchu Rozwijającego wg. metody Weroniki Sherbourne, pedagogiki zabawy, języka migowego, budowania środowiskowego systemu pomocy, nadużyć seksualnych u dzieci – diagnoza i pomoc psychologiczna oraz Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I stopnia. Pracowała także jako wolontariuszka między innymi z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Cieszynie oraz Domu Pomocy Społecznej.

Natalia Białogłowicz - pedagog, absolwentka Akademii  Świętokrzyskiej w Kielcach, kierunek Pedagogika Opiekuńcza i Pracy Socjalnej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, a także szkolenia: Trening mediacji z elementami profilaktyki uzależnień oraz Interwencja kryzysowa w profilaktyce środowiskowej.

Dorota Potok - absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, kierunek pedagogika, o specjalności pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Studia licencjackie realizowała na Papieskiej Akademii Teologicznej, kierunek: nauki o rodzinie, specjalność: poradnictwo i mediacje. Ukończyła także studia podyplomowe: Edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne.

Jacek Gacek - prawnik - sędzia w stanie spoczynku. Wolontariusz.

Barbara Michalik - inspektor ds. administracyjnych.

Katarzyna Sobusiak - inspektor ds. Wojewódzkiego Banku Danych, absolwentka WSB-NLU w Nowym Sączu, kierunek Praca Socjalna. Ukończyła także studia o specjalności: administracja i instytucje państwowe.